Корпорація

Корпорація – об’єднання підприємств, створене на підставі спільних виробничих, наукових і комерційних інтересів. К.- юридична особа. Діє за договором, укладений підприємствами, що увійшли до складу її. Підприємства делегують К. окремі повноваження для централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. Підприємства, що увійшли до складу К., зберіганні, право юридичної особи, не відповідають за зобов’язаннями К., так само і К. не відповідає за зобов’язаннями цих підприємств. Підприємства мають право вільно вийти із складу К., зберігаючи взаємні зобов’язання і укладені договори з іншими підприємствами та організаціями. Ліквідація К. відбувається за рішенням її учасників. Майно, що залишається після ліквідації К, розподіляється між її учасниками згідно з договором.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Корпорація - Довідник з правознавства


Корпорація