Котирування облігацій

Котирування облігацій (котировка облигаций) – встановлення курсової (ринкової) ціни облігацій, за якою вони продаються і купуються на фондовій біржі.
Котирування облігацій