КРЕАТИВНІСТЬ

Культурологічний словник

КРЕАТИВНІСТЬ (від лат. creatio – створення) – творча сила, конструювання, породження.
КРЕАТИВНІСТЬ