Кредит комерційних банків забезпечений

Кредит комерційних банків забезпечений – кредит, наданий за умови укладання позичальником договору застави майна, майнових цінностей, цінних паперів та ін. До К. к. б. з. належать такі види матеріального забезпечення: 1) застава рухомого майна; 2) застава нерухомості; 3) забезпечення товарними запасами; 4) переуступка контрактів і дебіторської заборгованості; 5) застава шляховими документами; 6) застава акцій, облігацій, інших цінних паперів; 7) застава дорогоцінних металів. Незабезпеченими банківськими кредитами є: 1) гарантія; 2) порука; 3) страхування.
Кредит комерційних банків забезпечений