Кредитні операції комерційних банків

Кредитні операції комерційних банків – вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам позичок і отриманням за це прибутку, встановлення вищих відсоткових ставок з позики ( ніж ті, які вони виплачують за вкладами). Розрізняють: персональні позики фізичним особам і ділові юридичним особам для забезпечення процесу виробництва та реалізації продукції. За призначенням і характером використання позичкових коштів виділяють позики торгово-промисловим підприємствам; сільськогосподарські кредити, міжбанківські позики; позики небанківським

фінансовим установам; позики органам влади, кредит під цінні папери та ін. За наявністю та характером забезпечення розрізняють забезпечені та незабезпечені позики. За характером і способом сплати відсотків виділяють позики з фіксованою відсотковою ставкою, плаваючою відсотковою ставкою, сплатою відсотків одночасно з використанням залучених коштів. Позики комерційних банків також поділяють на ті, що надаються одним банком, консорціальні кредити та паралельні. Паралельні позики передбачають участь в їх наданні кількох банків, але на однакових узгоджених умовах. У процесі здійснення кредитних операцій виникає кредитний ризик, тобто ризик несплати позичальником основного боргу і відсотків (див. Кредитний ризик).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Кредитні операції комерційних банків - Економічний словник


Кредитні операції комерційних банків