Кримінальний процес

Кримінальний процес – поняття, яке вживається в чотирьох значеннях: 1) діяльність певних органів і осіб; 2) галузь права; 3) правова наука; 4) навчальна дисципліна. К. п. у першому значенні – це урегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів дізнання, слідчих, прокурорів, суддів і суду щодо розкриття злочинів, викриття і покарання винних, правовідносини, що виникають у перебігу цієї діяльності зазначених органів і посадових осіб один і одним, а також з громадянами і юридичними особами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної

діяльності К. п. називають ще кримінальним судочинством. Його завданнями є охорона прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто скоїв злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний (ст. 2 КПК). К. п. складається з 8 стадій: порушення кримінальної справи, попереднє розслідування, віддання обвинуваченого до суду, судовий розгляд, касаційне провадження, виконання вироку, провадження в порядку
нагляду, відновлення кримінальної справи за нововиявленими обставинами. К. п. як галузь правової системи України (кримінально-процесуальне право) є сукупністю норм, що регулюють діяльність зазначених органів і осіб, які ведуть процес, а також права і обов’язки громадян, які залучаються до сфери К. п. Ці норми сконцентровані у Кримінально-процесуальному кодексі (КПК) України. Наука К. п. розробляє його теорію, вивчає чинне кримінально-процесуальне право, практику застосування його, а також історичний шлях розвитку К. п. в Україні і в зарубіжних країнах. К. п. як навчальна дисципліна грунтується на засадах науки К. п., кримінально-процесуального права і практики застосування його судами, органами попереднього розслідування, прокурорами і адвокатами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Кримінальний процес - Довідник з правознавства


Кримінальний процес