Критерій

Критерій (критерий) – ознака, на основі якої формується оцінка якості економічного об’єкта, процесу, мірило такої оцінки.
Критерій