Крива дохідності позитивна

Крива дохідності позитивна – непряма лінія, що відображає вищі відсоткові ставки на триваліший період порівняно з нетривалим.
Крива дохідності позитивна