Крива Лоренца

Крива Лоренца – крива, яка показує розподіл доходів у суспільстві та його відхилення від лінії абсолютної рівності, ступінь, а отже, нерівність розподілу. Ступінь нерівності вимірюється коефіцієнтом Джині. К. Л. є основою для розрахунку коефіцієнта Джині й водночас відображає вплив фіскальної політики держави на перерозподіл доходів. К. Л. використовується для порівняльного аналізу розподілу доходів у різні періоди часу, між різними групами населення, в різних країнах. Рівномірний розподіл доходу також означає, що певний відсоток населення

(наприклад 10%) отримує відповідну частку доходів, а К. Л. мала б у такому разі вигляд прямої лінії. На практиці такий розподіл відсутній, тому К. Л. є випуклою і розміщується нижче від прямої лінії. Спроби істотно наблизити К. Л. до прямої абсолютної рівності доходів зменшенням диференціації доходів, як засвідчив історичний досвід, призводять до втрати моральних стимулів. Водночас надмірна диференціація (що перевищує 1:13) спричиняє соціальне напруження і навіть соціально-політичні потрясіння. В Україні воно досягає 1:100, але соціальна революція не відбувається через неорганізованість найманих працівників, їх деморалізацію, тотальне зубожіння, монополізацію ЗМІ кланово-номенклатурною елітою. Послаблення соціальної напруженості можливе також у разі економічного піднесення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Крива Лоренца - Економічний словник


Крива Лоренца