Криза платіжного балансу

Криза платіжного балансу – криза, під час якої зовнішні зобов’язання країни значно перевищують суму надходжень від експорту товарів і послуг, а також від трансфертних платежів прямих і портфельних іноземних інвестицій, банківських кредитів тощо. Так, у США 1999 дефіцит платіжного балансу становив майже 340 млрд дол. (3,7% ВВП, в т. ч. дефіцит торгового балансу – 28 млрд дол.). К. п. б. – наслідок комулятивної дії негативних зовнішніх і внутрішніх макроекономічних диспропорцій та загострення суперечностей, які можуть бути ускладнені “втечею” капіталу, підвищенням цін на імпортовані енергоносії та ін.; зменшенням попиту на товари експорту, передусім продукцію машинобудування, на традиційних ринках збуту; хибною монетарною та фіскальною політикою.
Криза платіжного балансу