Круглашов Анатолій Миколайович

Політологічний словник

Круглашов Анатолій Миколайович (нар. 1962) – доктор політичних наук, завідувач кафедри політології та соціології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Народився у ч. Кременчук Полтавської області. Закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю історія. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію зі всесвітньої історії на тему “Ідейно-теоретичні позиції Російської секції Міжнародного товариства робітників (1870-1873 рр.)”. У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему “Політичні ідеї Михайла Драгоманова”. З 1999 р. – завідувач кафедри політології та соціології ЧНУ. Сфера наукових інтересів: історія української та російської політичної думки, політична історія Східної Європи, процеси європейської інтеграції та участь у них України, посткомуністичні трансформації країн Центральної та Східної Європи, проблеми регіоналізму та етнополітики.

М. Головатий
Круглашов Анатолій Миколайович