КСЕНОФОБІЯ

Культурологічний словник

КСЕНОФОБІЯ (від грец. xenos – чужий і phobos – страх) – страх чужого, незнайомого, іншого, інакшого.
КСЕНОФОБІЯ