Культура мовлення й спілкування

Урок 5

Тема. Культура мовлення й спілкування

Мета: активізувати отримані знання з мовної культури; познайомити з основними характеристиками культурного мовлення; виробити уміння застосовувати їх у житті; розвивати усне мовлення дітей, уміння працювати самостійно й колективно; виховувати культуру мовленнєвого спілкування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання (вправа 16)

Вислухати загадки, складені учнями.

– Назвіть кількість звуків і букв у виділених словах.

– Назвіть можливі варіанти переносу

слів колосся, цвітіння.

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

– Прочитайте прислів’я.

– Що маєш казати – наперед обміркуй.

– Не хочеш почути поганих і дурних слів – не кажи їх сам.

– Умієш говорити – умій слухати.

– Дав слово – виконай його.

– Чого навчають нас ці прислів’я?

– Як назвати це одним словом?

– А що таке культура мовлення?

III. Оголошення теми і мети уроку

– Сьогодні поговоримо про культуру мовлення, її характеристики, з’ясуємо, як досягти високої культури мовлення.

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення

нового матеріалу

1. Усне виконання вправи 16

– Що ми розуміємо під культурою мовлення?

– Як досягти високої культури мовлення?

– Доповніть схему.

 Культура мовлення й спілкування

– Поясніть, що мається на увазі під точністю (чистотою, правильністю, виразністю мовлення).

2. Вибіркове списування (за вправою 18)

3. Гра-рефлексія “Чи вмію я?”

Виконання вправи 21.

– Яких помилок припускаєтесь ви у спілкуванні з іншими людьми?

– Як запобігти цим помилкам?

– Наведіть приклади правильного й неправильного спілкування.

– Яка різниця між культурою мовлення і культурою спілкування?

– Яке з цих понять ширше?

– Для чого потрібно використовувати у спілкуванні наведені у вправі слова?

– Складіть у парі діалог, дотримуючись правил культури спілкування.

4. Робота зі словниковим словом

– Зверніть увагу на виділене слово на с. 12. Коли його слід вживати?

– А на що треба звернути увагу при написанні цього слова?

– Занесіть слово у свій словничок.

– Складіть і запишіть у зошит речення із цим словом.

– Порівняйте написане вами слово із зразком. Хто записав його безпомилково?

– Пропишіть рядок цього слова, звіряючись із зразком.

V. Закріплення та систематизація знань

1. Колективна робота із вправою 20. Інсценізація діалогу

2. Практична робота у парах (за вправою 19)

– Які правила культури мовлення були порушені?

3. Хвилинка чистопису

Добре слово – як музика.

– Що мається на увазі під “добрим словом”? (Як ввічливе, так і красиве, правильне, виразне слово.)

– Які ознаки характеризують культурне мовлення?

VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

– Чому мову називають безсмертним скарбом народу?

– Яким має бути мовлення?

– Що таке культура мовлення й культура спілкування?

– Як зробити своє мовлення культурним?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VI. Домашнє завдання

Вправа 22, питання на с. 12.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Культура мовлення й спілкування - Плани-конспекти уроків по українській мові


Культура мовлення й спілкування