КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ

Культурологічний словник

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ – 1) Сукупність вимог до зовнішньої сторони процесу управління і до особистих властивостей керівника, зумовлених нормами і принципами моралі, етики, естетики і права. 2) Характеристика якісної сторони управлінської діяльності суб’єкта управління.
КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ