КУМУЛЯЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНА

Екологія – охорона природи

КУМУЛЯЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНА – підсумовування функціональних змін окремих органів або систем організму, викликаних дією отрутохімікатів.

Для гігієнічної класифікації отрутохімікатів одним із показників є коеф. кумуляції – відношення сумарної дози речовини, що викликає загибель 50 % дослідних тварин при багаторазовому її застосуванні, до дози, що викликає смерть у 50 % дослідних тварин при одноразовій дії препарату. За ступенем кумуляції розрізняють речовини, яким властива надкумуляція (коеф. кумуляції менше 1), виражена кумуляція (коеф. кумуляції = 1-3), помірна кумуляція (коеф. кумуляції = 3-5) та слабовиражена кумуляція (коеф. кумуляції більший 5).
КУМУЛЯЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНА