Курс акцій

Курс акцій (від лат. Cursus – біг, рух і actio – дія, вчинок) – фактична продажна ціна акцій на ринку цінних паперів (фондовій біржі). Як правило, відрізняється від її номінальної вартості. Продаж акцій означає уступку права на отримання дивіденду. Тому курс акцій певної компанії прямо залежить від отриманого дивіденду та перспектив його одержання. Одночасно він знаходиться у зворотній залежності від процента, який виплачується за депозитами. Курс акцій залежить і від економічних, політичних, психологічних, екологічних факторів. Непостійність курсу акцій створює можливість для спекуляції ними в ході біржової гри.
Курс акцій