Курс облігацій

Курс облігацій – ціна, за якою продають і купують облігації. Розрізняють номінальний, емісійний і ринковий К. о. Номінальний К. о. вказує, яку суму коштів позичив емітент у покупця облігації на певний термін, яка зараховується як борг, який емітент зобов’язаний сплачувати за облігацію при її погашенні. Емісійний К. о. – ціна облігації, за якою емітент (уряд) її продає. Емісійний К. о. державної позики здебільшого нижчий від номінального, і ця різниця становить дохід покупців облігацій, якими найчастіше є комерційні банки. Емісійний К. о.

акціонерних компаній регулюється ринковим К. о. – ціною, за якою облігації купують, продають на фондовій біржі. На відхилення ринкової ціни акцій від номінальної впливають такі основні фактори: 1) сума доходу, яку виплачує емітент на облігації (номінальний дохід) і 2) позичковий відсоток банку (кожний власник порівнює дохід від облігацій з відсотком на вклади в банку). Тому ринковий К. о. прямо пропорційний номінальному доходу, що сплачується за облігаціями, і обернено пропорційний позичковому відсотку. Це означає, що ринковий К. о. є капіталізованим доходом (усереднений ринковий К. о. за відносно тривалий
період), сплачуваним на облігації. Фактично К. о. може бути більшим або меншим за їх середній курс, залежно від загального стану економіки; кредитного ринку; рівня інфляції; чинної системи оподаткування; сприйняття людьми певних явищ соціально-економічного життя суспільства тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Курс облігацій - Економічний словник


Курс облігацій