Кут між площинами

Геометрія

Стереометрія

Кут між площинами

Кут між паралельними площинами вважається таким, що дорівнює  Кут між площинами. Кут між площинами
Нехай дані площини перетинаються (див. рисунок). Проведемо площину, перпендикулярну до прямої їх перетину. Ця площина перетинає дані площини по двох прямих. Кут між цими прямими називається Кутом між даними площинами. Означений таким чином кут між площинами не залежить від вибору січної площини.
Побудувати кут між площинами можна ще такими способами. Кут між площинами

class=""/>
1. Візьмемо довільну точку на прямій перетину площин (див. рисунок). Через цю точку проведемо перпендикуляри до прямої в кожній із площин. Кут між цими пер­­пен­дикулярами буде кутом між даними площи­нами.
 Кут між площинами;  Кут між площинами. Кут між площинами
2. Беремо точку А, яка лежить тільки в одній із площин, які перетинаються (див. рисунок). Проведемо через точку А перпендикуляри до іншої площини і до прямої їх перетину. З’єднаємо основи перпендикулярів відрізком. Кут між цим відрізком і перпендикуляром до прямої перетину площин
буде кутом між площинами.
 Кут між площинами;  Кут між площинами.
 Кут між площинами– кут між площинами  Кут між площинами і  Кут між площинами.
Теорема. Площа ортогональної проекції многокутника на площину дорівнює добутку його площі та косинуса кута між площиною многокутника і площиною проекції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Кут між площинами - Довідник з геометрії


Кут між площинами