Кути трикутника і чотирикутника. Розв’язання задач

Урок № 51

Тема. Кути трикутника і чотирикутника. Розв’язання задач

Мета. Продовжити формування в учнів. вміння розв’язувати задачі геометричного змісту, повторити основні поняття теми, сприяти формуванню практичних навичок при виконанні вправ.

Форми роботи: фронтальна бесіда, індивідуальна робота біля дошки, виконання тренувальних вправ, робота з підручником.

Обладнання: лінійка, транспортир, кольорова крейда, косинець, таблиці.

Тип уроку: урок формування навичок та вмінь.

Хід уроку

I. Актуалізація чуттєвого

досвіду і опорних знань учнів

Фронтальне опитування

1. Які трикутники називаються: прямокутними, гострокутними, тупокутними?

2. Назвати кути, зображені на малюнку. Назвати сторони і вершини кутів.

 Кути трикутника і чотирикутника. Розвязання задач

3. Чому дорівнює сума кутів трикутника?

4. Чому дорівнює сума всіх кутів чотирикутника?

5. Який чотирикутник називається прямокутним?

6. Який чотирикутник називається квадратом? p>

II. Мотивація навчальної діяльності учнів і повідомлення теми, мети уроку

Оголошення теми і мети уроку.

III. Вивчення нового матеріалу (вступні вправи)

№ 791 (усно)

1.

У рівностороннього трикутника кожний кут дорівнює: 180° : 3 = 60°.

2. У рівнобедреному трикутнику кожний гострий кут дорівнює: 90° : 2 = 45°.

№ 792

Усі кути одного чотирикутника не можуть бути гострими.

Усі кути одного чотирикутника можуть бути прямими (це буде квадрат або прямокутник).

Усі кути одного чотирикутника не можуть бути тупими.

№ 794

1. а = 2 см, b = 3 см.

Р = 2(а + b) = 2(2 + 3) = 10 (см)

2. а = 7 м, b = 13 м.

Р = 2(а + b) = 2(7 + 13) = 2 * 20 = 40 (см)

3. а = 20 дм, b = 8 м.

А = 2 м, b = 8 м.

Р = 2(а + в) = 2(2 + 8) = 2 * 10 = 20 (см)

4. а = 8 см, b = 5 дм.

А = 8 см, b = 50 см.

Р = 2(а + b) = 2(8 + 50) = 2 * 58 = 115 (см)

№ 795

Рквадрата = 4а

А = Рквадрата : 4 = 24 см : 4 = 6 см

А = 200 дм : 4 = 50 дм

Рквадрата = 1 м = 100 см

А = 100 см : 4 = 25 см

Відповідь: 6 см, 50 дм, 25 см.

IV. Первинне застосування здобутих знань (пробні вправи)

№ 806

Якщо два кути трикутника рівні між собою, а третій дорівнює їх сумі, це буде прямокутний трикутник з гострими кутами по 45°кожний.

Відповідь: 90°, 45°, 45°.

№ 807

АВС трикутник

ÐА + ÐВ = 120°

ÐВ + ÐС = 80°

Знайти: ÐА – ? ÐВ – ? ÐС – ?

ÐА + ÐВ + ÐС = 180°

120° + ÐС = 180°

ÐС = 180° – 120°

ÐС = 60°

ÐВ + ÐС = 80°

ÐВ = 80° – 60°

ÐВ = 20°

ÐА + ÐВ = 120°

ÐА + 20° = 120°

ÐА = 100°

Відповідь: ÐА = 100°, ÐВ = 20°, ÐС = 60°.

№ 809

АВС – трикутник

ÐА = 60°

ÐВ > ÐС на 30°

Знайти: ÐА – ?, ÐВ – ?, ÐС?

ÐА + ÐС + ÐВ = 180°

Нехай ÐС = х, тоді ÐВ = х + 30°

60° + х + 30° х = 180°

2х + 90° = 180°

2х = 180° – 90°

2х = 90°

Х = 90° : 2

Х = 45° = ÐС

Х + 30° = 45° + 30° = 75° = ÐВ

Відповідь: 45°, 75°.

V. Застосування учімо вправ, навичок, вмінь у змінені умови

№ 810 (колективне розв’язування біля дошки)

АВСD – чотирикутник

ÐА = 150°, ÐВ = 60°, ÐС = 70°.

Знайти: ÐD – ?

ÐА + ÐВ + ÐС + ÐD = 360°

150° + 60° + 70° + ÐD = 360°

280° + ÐD = 360°

ÐD = 360° – 280°

ÐD = 80°

Відповідь: ÐD = 80°.

№ 811

АВСD – чотирикутник

ÐА = ÐС

ÐВ = ÐD

Знайти: ÐА + ÐВ – ?

ÐА + ÐВ + ÐС + ÐD = 360°

ÐА + ÐВ = 360° : 2

ÐА + ÐВ = 180°

Відповідь: ÐА + ÐВ = 180°

№ 813 (індивідуально)

АВСD – квадрат

А = 25см

Знайти:

А). суму периметрів чотирьох таких квадратів

Б). Рквадрата утвореного квадрата, прикладеними один до одного

Рквадрата = 25 * 4 = 100 см

Рквадрата = 100 * 4 = 400 см

Периметр квадрата, утвореного чотирма такими квадратами, прикладеними один до одного буде обчислюватись:

(25 * 2) * 4 = 200 см

Відповідь: 400 см, 200 см.

№ 816 (колективно з поясненням біля дошки)

АВСD – прямокутник.

MN = 15 м

ОР = 20 м

Знайти: РАВСD – ?

РАВСD = 2(АВ + АD)

AB = MN = 15 м

АD = KP = 20 м

РАВСD = 2(15 + 20) = 2 * 35 = 70м

Відповідь: 70 м.

№ 816

Рквадрат >а на 39 см

Знайти: аквадрат – ?

Рквадрат = 4 * аквадрат

4аквадрат – аквадрат = 39

3а = 39

А = 39 : 3

А = 13(см)

Відповідь: 13см.

№ 823

Рік становить 365 днів, учнів 370. принаймні двоє з учнів свій день народження відзначають в один день.

VI. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання.

Вивчити §17. №808, 812, 815, 817.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Кути трикутника і чотирикутника. Розв’язання задач - Плани-конспекти уроків по математиці


Кути трикутника і чотирикутника. Розв’язання задач