Л. Брентано – проповідник ідей класового миру. Обгрунтуйте це

Історія економічних вчень

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

Л. Брентано – проповідник ідей класового миру. Обгрунтуйте це

Брентано – дуже вправний проповідник ідеї класового миру. Він підкреслював, що за умов розвинутого капіталізму зникає необхідність політичної боротьби, оскільки суто економічна діяльність профспілок цілком задовольняє інтереси робітничого класу і здатна вирішити всі його проблеми.

Концепція Брентано щодо держави відрізняється від тієї, якої дотримувалась більшість його німецьких колег. Він не вірив у позитивну

силу держави і не визнавав її вищості над особистістю. Брентано вважав, що особистість завдяки своєму інтелектові, здатна на більш корисні реформи, ніж ті, які може ініціювати держава.

Будучи прихильником реформістського напряму в соціальній політиці, Брентано висловив певні ідеї, спрямовані на пом’якшення соціального протистояння в буржуазному суспільстві. Наприклад, німецьким промисловцям він роз’яснював неефективність застосування ними тривалішого робочого дня і нижчої оплати праці, ніж у Великобританії та США. Брентано вважав, що ці фактори гальмують розвиток технічного прогресу в німецькій

промисловості, знижують конкурентоспроможність німецьких товарів на світовому ринку через низьку продуктивність праці. Підвищення заробітної плати робітників і скорочення робочого дня неминуче привели б до зростання продуктивності найманої праці й підвищили б у цілому ефективність економіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Л. Брентано – проповідник ідей класового миру. Обгрунтуйте це - Економічні учення


Л. Брентано – проповідник ідей класового миру. Обгрунтуйте це