Лабораторна робота № 11 “Вивчення будови побутового дозиметра й проведення дозиметричних вимірів на місцевості”

2-й семестр

ЯДЕРНА ФІЗИКА

4. Атомне ядро. Ядерна енергетика

Урок 10/57

Тема. Лабораторна робота № 11 “Вивчення будови побутового дозиметра й проведення дозиметричних вимірів на місцевості”

Мета уроку: вивчити будову побутового дозиметра й інших приладів для реєстрації заряджених частинок; навчитися проводити дозиметричні виміри на місцевості.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Устаткування: дозиметр.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Перш ніж стати до роботи,

повторіть: а) властивості радіоактивного випромінювання; б) будову побутового дозиметра; в) правила проведення дозиметричних вимірів.

2. Ознайомтеся з принципом дії індивідуального термолюмінесцентного дозиметра.

У дозиметрі люмінофор запаяний у скляний балон разом з нагрівальною спіраллю, електроди якої виведені назовні. Для того, щоб виміряти дозу, скляний балон вставляють електродами в спеціальний вимірювальний пристрій, у якому при пропущенні електричного струму через спіраль нагрівається

люмінофор. Дозиметр вимірює інтенсивність термолюмінесценції.

3. Ознайомтеся з принципом дії індивідуального дозиметра ІД-02. В ІД-02 використовується як детектор іонізаційна камера конденсаторного типу. Принцип дії приладу базується на вимірюванні зміни напруги в іонізаційній камері під дією іонізуючого випромінювання, що дозволяє використовувати прилад для індивідуального дозиметричного контролю персоналу. Значення накопиченої дози зчитується на шкалі дозиметра через окуляр убудованого в дозиметр мікроскопа.

4. За допомогою двох дозиметрів проведіть виміри в кабінеті фізики й інформатики.

5. Запишіть у зошит для лабораторних робіт висновок: що ви вимірювали і який отриманий результат.
Лабораторна робота № 11 “Вивчення будови побутового дозиметра й проведення дозиметричних вимірів на місцевості”