Лабораторна робота № 12 “Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури”

2-й семестр

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

4. Кількість теплоти. Теплові машини

Урок 8/50

Тема. Лабораторна робота № 12 “Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури”

Мета уроку: перевірити на досліді справедливість рівняння теплового балансу у випадку змішування води різної температури.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання: калориметр, термометр лабораторний, вимірювальний циліндр (мензурка), склянка, посудини з холодною й теплою водою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Використовуючи мензурку, налийте в склянку воду кімнатної температури масою т1 й виміряйте її температуру t1.

2. Використовуючи мензурку, налийте в калориметр гарячу воду масою т2 й виміряйте її температуру t2.

3. Додайте в калориметр воду зі склянки й після встановлення теплової рівноваги виміряйте температуру суміші t.

4. Результати вимірів запишіть у таблицю.

M1, кг

T1, ° С

M2, кг

T2, ° С

T, ° С

5. Обчисліть кількість теплоти Q1, яку одержала холодна вода:

 Лабораторна робота № 12 Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури

6.

Обчисліть кількість теплоти Q2, яку віддала гаряча вода:

 Лабораторна робота № 12 Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури

7. Порівняйте Q1 й Q2.

Домашнє завдання-1

1. У-1: § 24.

2. Сб-1:

Рів1 – № 27.7, 27.8, 27.13, 27.14.

Рів2 – № 27.19, 27.20, 27.26.

Рів3 – № 27.31, 27.35, 27.36.

Домашнє завдання-2.

1. У-2: § 42.

2. Сб-2:

Рів1 – № 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5.

Рів2 – № 29.6, 29.7, 29.8, 29.9.

Рів3 – № 29.10, 29.11, 29.12, 29.13.

3. Підготуватися до самостійної роботи № 20 “Кількість теплоти. Питома теплоємність”.

Завдання для самостійної роботи № 20 “Кількість теплоти. Питома теплоємність”

Початковий рівень

1. Виберіть правильне твердження. Маси льоду й води, що утворилася з нього, рівні. Чи на однакове число градусів вони нагріються, якщо їм передати рівну кількість теплоти?

А На однакове.

Б Лід нагріється на більше число градусів.

В Вода нагріється на більше число градусів.

2. Виберіть правильне твердження. Двом брускам (мідному й сталевому) однакової маси передано одну й ту саму кількість теплоти.

А Температура сталевого бруска буде вищою.

Б Обидва бруски нагріються до однакової температури.

В Температура мідного бруска буде вищою.

Середній рівень

1. Яка маса залізної деталі, якщо на її нагрівання від 20 °С до 200 °С пішло 20,7 кДж теплоти?

2. На скільки градусів охолонув окріп у питному баці ємністю 27 л, якщо він віддав навколишньому середовищу 1500 кДж теплоти?

Достатній рівень

1. а) На що витрачається більше енергії: на нагрівання води чи алюмінієвої каструлі, якщо їхні маси однакові?

Б) В алюмінієвий калориметр масою 140 г налили 250 г води при температурі 15 °С. Після того як брусок зі свинцю масою 100 г, нагрітий до 100 °С, помістили в калориметр із водою, там установилася температура 16 °С. Скласти рівняння теплового балансу й визначити питому теплоємність свинцю.

2. а) Чому вода в морі нагрівається сонячними променями повільніше, ніж суша?

Б) Сталеву деталь масою 300 г нагріли до високої температури, а потім занурили для загартування в 3 кг машинного масла, що має температуру 10 °С. Визначити початкову температуру деталі, якщо температура при постійній тепловій рівновазі була 30 °С.

Високий рівень

1. а) 3 однієї й тієї ж висоти на асфальт упали сталева й алюмінієва кулі однакової маси. Яка із цих куль при ударі сильніше нагрівся?

Б) Сталевий ударник пневматичного молота масою 1,2 кг під час роботи протягом 1,5 хв. нагрівся на 20 °С. Думаючи, що на нагрівання ударника пішло 40 % всієї енергії молота, визначте виконану роботу й потужність, що розвивається при цьому.

2. а) Чому гальмівні колодки літаків роблять із матеріалів з високою температурою плавлення й великою питомою теплоємністю?

Б) У прозорий калориметр, що містить 650 см3 води, занурюють електричну лампочку накалювання потужністю 60 Вт. За три хвилини вода нагрівається на 3,5 °С. Яка частина енергії, що витрачається, пропускається калориметром назовні у вигляді променистої енергії?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Лабораторна робота № 12 “Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Лабораторна робота № 12 “Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури”