Лабораторна робота № 13 “Визначення питомої теплоємності речовини”

2-й семестр

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

4. Кількість теплоти. Теплові машини

Урок 10/52

Тема. Лабораторна робота № 13 “Визначення питомої теплоємності речовини”

Мета уроку: навчитися визначати питому теплоємність речовини калориметричним способом.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання: склянка з водою, калориметр, термометр, ваги з набором гир, вимірювальний циліндр (мензурка), металевий циліндр на нитці, посудина (одна на клас) з металевими циліндрами й льодом, що тане.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Відміряйте за допомогою мензурки 100 мл води й виміряйте її температуру tB.

2. Опустіть у калориметр металевий циліндр, вийнятий з посудини з льодом.

3. Через кілька хвилин, після встановлення теплової рівноваги, виміряйте температуру води в калориметрі tK.

4. Обітріть циліндр і виміряйте його масу mм.

5. Обчисліть питому теплоємність см металу, з якого виготовлений циліндр (тепловими втратами можна знехтувати), за формулою:

 Лабораторна робота № 13 Визначення питомої теплоємності речовини

Тут св й mв – питома теплоємність і маса води, tB і tm – початкові температури води й металевого циліндра (0 °С), tK – їх загальна кінцева температура.

6. Використовуючи отримане значення питомої теплоємності, за таблицею визначте речовину, з якої виготовлений даний циліндр.

7. Запишіть висновок: що ви вимірювали і який отриманий результат.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Лабораторна робота № 13 “Визначення питомої теплоємності речовини” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Лабораторна робота № 13 “Визначення питомої теплоємності речовини”