Лабораторна робота № 14 “Визначення ККД нагрівача”

2-й семестр

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

4. Кількість теплоти. Теплові машини

Урок 12/54

Тема. Лабораторна робота № 14 “Визначення ККД нагрівача”

Мета уроку: навчитися експериментально визначати коефіцієнт корисної дії нагрівача.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання: штатив з лапкою й тримачем, термометр, металева склянка від калориметра, частина таблетки сухого пального, ваги з набором тягарців, мензурка, посудина з водою, тигель для спалювання палива, сірника.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Закріпіть у штативі склянку з водою на такій висоті, щоб воду можна було підігрівати за допомогою сухого пального.

2. Використовуючи мензурку, налийте в склянку воду об’ємом 150-200 мл. Обчисліть масу води й виміряйте її температуру.

3. Виміряйте масу запропонованої вам частини таблетки сухого пального.

4. Під склянку поставте тигель із сухим пальним і підпаліть його.

5. Підігрівайте воду, постійно вимірюючи її температуру, поки температура стане рівною 60 °С. Після цього погасіть сухе пальне.

6. Почекайте кілька хвилин, поки пальне охолоне, і за допомогою зважування

визначте масу сухого пального, що залишилося.

7. За отриманими даними визначте ККД нагрівача. Уважайте, що питома теплота згоряння сухого пального дорівнює 18 МДж/кг.

 Лабораторна робота № 14 Визначення ККД нагрівача

8. Виміри й результати обчислень запишіть у зошит для лабораторних робіт.

Q, МДж/кг

Mп, кг

Qп, Дж

Mв, кг

Tпоч, °С

Tкін, °С

Qк, Дж

?, %

18

9. Запишіть у зошит для лабораторних робіт ваші припущення про те, чому знайдений дослідним шляхом ККД нагрівача значно менше 100 %.

Домашнє завдання-1

1. У-1: § 25.

Домашнє завдання-2

1. У-2: § 44.

2. Д: Підготуватися до самостійної роботи № 21 “Енергія палива. Питома теплота згоряння”.

Завдання для самостійної роботи № 21 “Енергія палива. Питома теплота згоряння”

Початковий рівень

1. Виберіть правильне твердження. При спалюванні 1 кг палива виділилося 26 МДж теплоти.

А Спалювали деревне вугілля;

Б спалювали спирт.

В спалювали гас;

2. Виберіть правильне твердження. У печі було спалено 2 кг сухих дров.

А Виділилося 6 МДж теплоти;

Б виділилося 12 МДж теплоти;

В виділилося 24 МДж теплоти.

Середній рівень

1. Скільки теплоти виділиться при повному згорянні сухих соснових дров об’ємом 0,2 м3?

2. Який об’єм гасу був спалений, якщо при цьому виділилося 688 МДж?

Достатній рівень

1. Скільки води можна нагріти від 20 °С до 60 °С, якщо на її нагрівання пішла половина енергії, отриманої в результаті спалювання 40 г кам’яного вугілля?

2. Скільки гасу треба спалити, щоб змінити температуру води масою 1,5 кг від 20 °С до 80 °С, якщо на її нагрівання пішла половина енергії, отриманої в результаті спалювання гасу?

Високий рівень

1. В алюмінієвій каструлі нагріли 2 л води від 20 °С до кипіння за рахунок спалювання 45 г гасу. Визначте масу каструлі, якщо ККД нагрівача прийняти рівним 40 %.

2. У мідній каструлі масою 800 г нагріли 5 л води до кипіння за рахунок спалювання 80 г природного газу. Визначте початкову температуру води. ККД пальника вважайте рівним 52 %.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Лабораторна робота № 14 “Визначення ККД нагрівача” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Лабораторна робота № 14 “Визначення ККД нагрівача”