Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: сформувати вміння визначити методом рядів діаметр горошини, діаметр пшоняного зернятка, товщину нитки; формувати вміння оцінювати точність вимірювань; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань,

які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз виконання лабораторної роботи № 2

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Як визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу?

– Як правильно користуватися лінійкою та знімати її покази?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: визначити методом рядів

діаметр горошини, діаметр пшоняного зернятка, товщину нитки; оцінити точність вимірювань.

Обладнання:

1. Лінійка.

2. Невеликі посудини із пшоном і горохом.

3. Дві зубочистки.

4. Стрижень для ручки.

5. Нитка завдовжки близько 50 см.

Хід роботи

1. Визначте методом рядів (див. рис.) середнє значення:

– діаметра горошини;

– діаметра пшоняного зернятка.

Для вирівнювання рядів скористайтеся зубочисткою.

2. Виміряйте методом рядів (див. рис.) товщину нитки.

 Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

3. Результати вимірювань занесіть у таблицю. Результати вимірювань діаметрів і товщини округліть до десятих.

Номер

Досліду

Тіло

Довжина L ряду, мм

Кількість n тіл (витків) у ряді

Діаметр (товщина) dвим, мм

Абсолютна похибка? d, мм

Відносна похибка

ε, %

1

Горошина

2

Пшоняне зернятко

3

Нитка

Горошина:  Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Пшоняне зернятко:  Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Нитка:  Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте: чого ви навчилися в ході виконання роботи; які результати дістали; як можна підвищити точність експерименту; для чого можуть стати в пригоді навички, набуті в ході виконання роботи.

Творче завдання

Запропонуйте свій спосіб вимірювання діаметра горошини. Виконайте відповідний рисунок. Зробіть вимірювання й оцініть його точність. Проаналізуйте переваги та недоліки методу, який використано в роботі, і методу, який запропонували ви. Зазначте випадки, коли, на вашу думку, доречно використовувати той чи інший метод.

Індивідуальне завдання сильним учням

Для вимірювань, які ви проводили, оцініть абсолютну похибку (вважайте, що в разі вимірювання методом рядів абсолютна похибка менша від абсолютної похибки в разі прямого вимірювання у стільки разів, скільки тіл (витків) у ряді). Округліть здобуті результати до десятих і занесіть їх до таблиці.

Горошина:  Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Пшоняне зернятко:  Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Нитка:  Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Запишіть результати вимірювань у вигляді  Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Горошина:  Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Пшоняне зернятко:  Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Нитка:  Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити §§ 1-6; виконати письмово завдання для самоперевірки за розділом 1 (від 1 до 8 включно)

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 4.54, 4.61

_____________________________________________________

– Додаткове завдання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Лабораторна робота № 3. ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ