ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З

Тема роботи: Вивчення явища електромагнітної індукції.

Мета роботи: навчитися відтворювати явище електромагнітної індукції та з’ясувати основні закономірності цього явища.

Обладнання: дві котушки з довгими провідниками, постійні магніти, гальванометр зі шкалою, що має нуль посередині, джерело постійного струму на 4-6 вольт.

Хід роботи

1. Приєднаємо одну котушку до гальванометра.

2. Віддаляючи та наближаючи полюс магніту, переконаємося в дієздатності складеного кола.

3.

Наближаючи північний полюс магніту до котушки, а потім.- віддаляючи його, відмічаємо напрям відхилення стрілки гальванометра в обох випадках.

4. Повторюємо дослід з південним полюсом.

5. Виконуємо дослідження згідно з п. З, 4, збільшивши швидкість руху магніту.

6. Дослідження повторюємо з магнітом, складеним з двох магнітів однойменними полюсами.

Полюс

N

S

Напрям руху магніту

До

Котушки

Від

Котушки

До

Котушки

Від

Котушки

Напрям відхиленню стрілки

Повільний

рух

Швидкий рух

7. Приєднаємо другу котушку до джерела струму і, користуючись нею як постійним магнітом, повторюємо досліди, а потім порівнюємо їх результати з відмітками в таблиці.

Висновки:

1. Відхилення стрілки гальванометра в різних напрямках при наближенні, а потім – віддаленні полюса магніту до котушки свідчить про зміну напряму струму в провіднику.

2. Сила індукційного струму в замкнутому провіднику визначається швидкістю змін магнітного поля (його індукції).

3. Якщо котушку наближати до магніту або віддаляти, то стрілка гальванометра відхиляється, тому що змінюється магнітне поле в котушці.

4. Результати досліду доводять справедливість формулювання закону електромагнітної індукції: в разі збільшення магнітного потоку ЕРС матиме певний знак, зі зменшенням магнітного потоку знак ЕРС змінюється на протилежний. У разі електромагнітної індукції з’являється ЕРС, яка і є причиною виникнення електричного струму в замкнутих провідниках.

Дослід показав, що електрорушійна сила індукції пропорційна швидкості зміни магнітного потоку і сила струму ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

5. Спроектуємо дослід, який покаже вплив феромагнітного осердя на значення ЕРС індукції.

Замкнемо котушку через гальванометр і вставимо всередину неї соленоїд, який можна під’єднати до джерела струму. У момент замикання і розімкнення, кола соленоїда стрілка гальванометра відхилиться. Якщо вставити в соленоїд феромагнітне осердя, то відхилення стрілки збільшується, тобто струм у котушці збільшується. Отже, збільшується значення ЕРС індукції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 - ГДЗ з фізики


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3