Лабораторна робота № 5 “Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника й площі його поперечного перерізу”

1-й семестр

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

2. Електричний струм

Урок 13/19

Тема. Лабораторна робота № 5 “Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника й площі його поперечного перерізу”

Мета уроку: з’ясувати, як залежить електричний опір провідника від його довжини й площі поперечного перерізу.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання: джерело струму, амперметр, вольтметр, ключ, реостат, ізоляційна панель для проводу, три проводи з однакового матеріалу однакової довжини,

але різного діаметра, з’єднувальні проводи, штангенциркуль або мікрометр.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Досліджуйте залежність опору провідника від його довжини. Для цього зберіть схему електричного кола, приєднавши провід на ізоляційній панелі.

2. Виміряйте довжину проводу.

3. Виміряйте силу струму в колі й напругу на проводі.

4. Обчисліть опір проводу.

5. Повторіть досліди, змінюючи довжину проводу.

6. Результати вимірів та обчислень запишіть у таблицю в зошиті для лабораторних робіт.

№ досліду

Напруга

U, В

Сила струму I, A

Опір R, Ом

Довжина проводу l, м

1

2

3

7. Досліджуйте залежність опору провідника від площі його поперечного перерізу, використовуючи три проводи з одного матеріалу, однакової довжини, але різного діаметра. Для цього зберіть електричне коло, підключивши один із проводів, закріплених на ізоляційній панелі.

8. Виміряйте силу струму й напругу на проводі.

9. Виміряйте діаметр проводу й обчисліть площу його поперечного перерізу.

10. Обчисліть опір проводу.

11. Повторіть дослід ще два рази з проводами іншого діаметра.

12. Результати вимірів та обчислень запишіть у таблицю в зошиті для лабораторних робіт.

№ досліду

Напруга U, В

Сила струму I, A

Опір R, Ом

Діаметр d, мм

Площа перерізу S, мм2

1

2

3

13. Запишіть у зошит для лабораторних робіт, що ви вимірювали і який отримані результат.

Творче завдання

Визначте матеріал, з якого виготовлений один із проводів, використаних у ході експерименту. Поясніть, чому отримане вами значення питомого опору може відрізнятися від табличного.

Домашнє завдання

1. Підр.: §§ 10, 11, 12.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Лабораторна робота № 5 “Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника й площі його поперечного перерізу” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Лабораторна робота № 5 “Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника й площі його поперечного перерізу”