Лабораторна робота № 7 “Дослідження треків заряджених частинок по фотографіях”

2-й семестр

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

УРОК 12/89

Тема. Лабораторна робота № 7 “Дослідження треків заряджених частинок по фотографіях”

Мета уроку: навчитися аналізувати фотографії треків заряджених частинок.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання: фотографії треків заряджених частинок у підручнику, тонкий папір, олівець, лінійка.

ХІД РОБОТИ

1. Поясніть, чому треки 1, 2 і 3 на рисунку а мають форму спіралей (камера Вільсона перебуває в однорідному магнітному полі, індукція якого перпендикулярна

до площини рисунка). Укажіть напрямок руху атомного ядра, якому належить трек 1, і напрямок індукції магнітного поля.

 Лабораторна робота № 7 Дослідження треків заряджених частинок по фотографіях

2. Виміряйте початковий радіус кривини r2 треку 2 на рисунку а. Для цього перенесіть рисунок на тонкий папір, проведіть дві хорди й перпендикуляри до середини цих хорд. Точку перетинання цих перпендикулярів можна вважати центром кривини траєкторії.

3. Виміряйте таким точно способом початковий радіус кривизни r3 треку 3 на рисунку а. Порівняйте радіуси r2 і r3. Яка частинка могла залишити трек 3, якщо трек 2 належить  Лабораторна робота № 7 Дослідження треків заряджених частинок по фотографіях-частинці?

Відомо, що початкові швидкості обох частинок однакові.

4. На рисунку б показані треки частинок, які вилітають зі свинцевої пластинки 1 усередині камери Вільсона внаслідок опромінення?-квантами (камера Вільсона знову перебуває в однорідному магнітному полі, індукція якого перпендикулярна до площини рисунка). Перенесіть рисунок на тонкий папір. Виміряйте радіуси кривизни треків 2 і 3, порівняйте отримані значення. Яка частинка могла залишити трек 3, якщо трек 2 належить електрону?

5. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновки: що ви вимірювали і який отримали результат.

Після закінчення уроку учням можна запропонувати виконати самостійну роботу № 14 “Атомне ядро. Ядерні сили. Радіоактивність”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Лабораторна робота № 7 “Дослідження треків заряджених частинок по фотографіях” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Лабораторна робота № 7 “Дослідження треків заряджених частинок по фотографіях”