Лабріола Антоніо

Політологічний словник

Лабріола Антоніо (1843 – 1904) – італійський філософ – марксист. Народився на півдні Італії, навчався у Неаполітанському університеті. Основні твори: “В пам’ять про Комуністичний маніфест” (1895), “Про історичний матеріалізм” (1896), “Бесіди про соціалізм та філософію” (листи до Сореля, 1897). Гостро критикував усі незрілі детерміністичні прочитання будь-ким К. Маркса. Розрізняв вчення, дослідження про світ природи і світ людини, наголошуючи на тому, що світ людини є продуктом свідомого перетворення природного світу за допомогою людської праці з метою створення штучного середовища. Доводив, що марксизм є суто практичною філософією. Праці Л. значно вплинули на формування світогляду А. Грамші.

Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. – К„ 2000.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Лабріола Антоніо - Довідник з політології


Лабріола Антоніо