Лаг адаптації

Лаг адаптації – час, необхідний змінній величині для адаптації до змін факторів, які її визначають.
Лаг адаптації