Лаг сільськогосподарський

Лаг сільськогосподарський – розходження між фактичними та потенційними обсягами сільськогосподарського виробництва у слаборозвинених країнах, для подолання якого (задоволення потреб населення) необхідний імпорт продовольства.
Лаг сільськогосподарський