Лаг зовнішній

Лаг зовнішній – час між реалізацією політики на макроекономічному рівні та отриманням від неї повного ефекту.
Лаг зовнішній