Лаг

Лаг (лаг) – економічний показник, що характеризує часовий інтервал між двома взаємопов’язаними економічними явищами, одне з яких є причиною, а друге – наслідком. Застосовується в економіко-математичних моделях, у яких враховується наявність різних проміжків часу між різними частинами явища – наслідку і явища – причини.
Лаг