ЛАНДШАФТ ТЕХНОГЕННИЙ

Екологія – охорона природи

ЛАНДШАФТ ТЕХНОГЕННИЙ – різновид антроп. ландшафту, особливості формування і структури якого зумовлені виробничою діяльністю людини з використанням потужних техн. засобів.
ЛАНДШАФТ ТЕХНОГЕННИЙ