Легальність

Політологічний словник

Легальність (від лат. Lex – закон) – дозволеність, відповідність певних політичних явищ чи подій чинним законам, їх прийнятність попри те, що вони можуть комусь не подобатися. З формального погляду Л. визначена М. Вебером як дотримання певних процедурних правил, що стосуються формування і виконання власних рішень з боку держави.

М. Головатий
Легальність