ЛЕГЕНДА КАРТИ

Екологія – охорона природи

ЛЕГЕНДА КАРТИ – 1) перелік, зведення умовних знаків і пояснень до карти, які розкривають її зміст; 2) коротка пояснювальна записка до топографічної зйомки, яка містить також дані, не відображені графічно.
ЛЕГЕНДА КАРТИ