Легіслатура

Політологічний словник

Легіслатура (від лат. legislator – той, хто пропонує законопроект) – 1) визначення законодавчого органу. В цьому значенні Л. України – Верховна Рада України. Цей термін широко використовується у законодавстві Канади, наприклад, Л. Онтаріо, Л. Квебека; 2) синонім поняття “скликання”, тобто строк повноважень або фактичний період діяльності законодавчого органу. Складові поняття Л.: строк повноважень депутатів, чергові та позачергові сесії, внутрішня організація.

Журавський В. Український парламентаризм на сучасному етапі: Теоретико-правовий аспект: Монографія. – К., 2001; Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового досвіду. – К., 2000; Георгіца А. 3. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практики. – Чернівці, 2001.

Г. Щедрова


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Легіслатура - Довідник з політології


Легіслатура