Легітимація

Легітимація – 1) визнання або підтвердження законності прав і повноважень юридичних і фізичних осіб та їх правове оформлення; 2) документи, які засвідчують це право чи повноваження.
Легітимація