Лейкоцити, будова і функції. Клітинний та гуморальний імунітет

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 3. КРОВ І ЛІМФА

УРОК 21. Лейкоцити, будова і функції. Клітинний та гуморальний імунітет

Освітня мета: сформувати поняття про лейкоцити, вивчити будову і функції лейкоцитів та пов’язані з ними захисні властивості крові, сформувати поняття про імунітет, розкрити роль І. І. Мечникова у створенні вчення про імунітет.

Основні поняття і терміни: лейкоцити, імунітет, лімфоцит, фагоцит, фагоцитоз, антитіло, антиген.

Обладнання: таблиці “Кров”, “Запалення”. Портрет І. І. Мечникова.

Структура

уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань.

Написання біологічного диктанту.

1. Внутрішнє середовище організму. (Кров, лімфа, тканинна рідина).

2. Кров – це… (сполучна) тканина.

3. Рідка частина крові. (Плазма).

4. Червоні без’ядерні клітини крові. (Еритроцити).

5. Безбарвні, без’ядерні кров’яні пластинки. (Тромбоцити).

6. Переносять 02 і С02. (Еритроцити).

7. Беруть участь у зсіданні крові. (Тромбоцити).

8. Порушення зсідання крові. (Гемофілія).

9. Реакція склеювання еритроцитів. (Аглютинація).

10. При переливанні крові потрібно враховувати…

(групу, резус-фактор).

II. Мотивація навчальної діяльності.

Чуму називали чорною смертю. В VI столітті в Візантійській імперії чума тривала 50 років і забрала життя 100 млн. людей. Від чуми в XIV ст. в Європі загинула четверта частина населення – 10 млн. людей.

Чому людство не вимерло повністю? Чому не всі люди хворіли під час епідемії чуми?

Повідомлення теми і мети уроку.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Формені елементи крові – лейкоцити. їх будова і функції. (Розповідь вчителя з елементами бесіди за схемою “Лейкоцити”.) Діаметр – 8-20 млм. В 1 мл – 6-8 тис. Утворюються в червоному кістковому мозку, лімфатичних вузлах, селезінці. Тривалість життя 1-7 днів, декілька років. Є зернисті і незернисті.

Завдання 1.

Визначте за алгоритмом функції лейкоцитів.

Будова і функції лейкоцитів

 Лейкоцити, будова і функції. Клітинний та гуморальний імунітет

2. Імунітет – здатність організму зберігати свою біохімічну індиві­дуальність. (Розповідь вчителя).

3. Клітинна теорія імунітету І. Мечникова.

А) Інфекційні хвороби, боротьба організму з інфекціями.

Б) Роль крові в боротьбі з інфекційними захворюваннями.

В) Відкриття І. Мечниковим захисної функції лейкоцитів.

– Повідомлення учнів про життя і діяльність видатного вченого І. Мечникова.

– Розповідь вчителя про відкриття І. Мечниковим явища фагоцито­зу, запалення. (Використати таблиці “Запалення”). Присудження йому Нобелівської премії в 1908 р. за розробку клітинної теорії імунітету.

4. Гуморальна теорія імунітету.

А) Вироблення в організмі інтерферону, його роль у знешкодженні мікроорганізмів. Його можна вводити в органи при хворобах. Добувають з донорської крові. Зараз налагоджено промисловий спосіб виробництва інтерферону на основі біотехнологічного синтезу.

Б) Утворення в організмі антитіл, що знешкоджують чужорідні тіла та їх отрути – хімічний захист.

Пояснення вчителя за схемою “механізм формування імунної відпо­віді”, робота з біологічними термінами: плазматичні клітини, антитіла, гуморальний імунітет, клітини пам’яті, імунна система.

Теорію гуморального імунітету розробив Пауль Ерліх, за що отримав Нобелівську премію (1908 p.).

IV. Закріплення знань учнів.

Головоломка “ім’я вченого”

Весь час рухаючись годинниковою стрілкою і пропускаючи однакову кількість літер, ви прочитаєте прізвища вчених, котрі відкрили гумо­ральний та клітинний імунітет.

 Лейкоцити, будова і функції. Клітинний та гуморальний імунітет

Поясніть слова І. Мечникова: “Армія маленьких клітин, які назива­ються фагоцитами та блукають по крові й тканинах тіла, спроможна атакувати хвороботворні мікроби і після боротьби з ними в багатьох випадках їй вдається отримати перемогу над загарбниками”.

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему з підручника.

Підготувати повідомлення про Луї Пастера, Е. Дженнера.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Лейкоцити, будова і функції. Клітинний та гуморальний імунітет - Плани-конспекти уроків по біології


Лейкоцити, будова і функції. Клітинний та гуморальний імунітет