ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА

Слово “лексика” походить від грецького “Lexikos” – “словесний”, “словниковий”.

Усі слова, що вживаються в мові і становлять її словниковий склад, називаються лексикою.

Крім того, лексикою позначають окремі шари або групи слів (книжна лексика, іншомовна лексика), а також словниковий склад мови письменника чи окремого художнього твору (лексика Марка Вовчка, лексика “Катерини” Шевченка).

Фразеологія – розділ мовознавства, що вивчає лексичне значення і вживання стійких сполучень слів (фразеологізмів).
ЛЕКСИКА