Ліцензія повна

Ліцензія повна – надання власником (ліцензіаром) юридичній особі (ліцензіату) прав на використання певних видів (об’єктів) промислової власності без будь-яких обмежень на весь термін дії охоронного документа.
Ліцензія повна