Лідз енд негз

Лідз енд негз – здійснення валютних операцій фізичними та юридичними особами через маніпулювання термінами розрахунків за умов коливань валютного курсу, відсоткових ставок тощо з метою отримання вищих доходів.
Лідз енд негз