Ліквідаційна вартість основних фондів

Ліквідаційна вартість основних фондів – виторг від продажу основних засобів, деталей, вузлів за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх ліквідацією. Обчислюється на підставі актів про ліквідацію основних фондів.
Ліквідаційна вартість основних фондів