Ліквідація акціонерного товариства

Ліквідація акціонерного товариства – припинення його діяльності у зв’язку із закінченням терміну, на який воно було створене, а також за рішенням загальних зборів вищого органу (для державних акціонерних товариств) або постановою суду. Розрізняють добровільну (здійснюється ліквідаційною комісією згідно з рішенням акціонерного товариства) і примусову (здійснюється комісією за рішенням суду або державним уповноваженим органом) Л. а. т. Причинами Л. а. т. є досягнення поставленої мети або порушення статуту, банкрутство, неналежні умови існування.
Ліквідація акціонерного товариства