Ліквідність балансу банку

Ліквідність балансу банку – співвідношення між активами і пасивами балансу банку на певний період. Баланс є ліквідний, якщо активи дорівнюють пасивам.
Ліквідність балансу банку