Лінійні нерівності та їхні системи

УРОК № 61

Тема. Лінійні нерівності та їхні системи

Тестове завдання

1. Знайдіть переріз проміжків (-6; 7] і (-4; 25].

А) [7; 25); б) [-4; 7); в) (-6; 25]; г) (-4; 7].

2. Розв’яжіть нерівність  Лінійні нерівності та їхні системи.

A) k < 1,125; б) k?  Лінійні нерівності та їхні системи; в) k? 1,125; г) немає розв’язків.

3. При яких х має зміст вираз  Лінійні нерівності та їхні системи?

А) х? 3; б) x < 3; в) х? 3; г) х > 3.

4. Розв’яжіть нерівність -4 <  Лінійні нерівності та їхні системи< 8.

А) (-13; 5); б) (-7; 11); в) [-11; 7]; г) (-11; 7).

5. Розв’яжіть систему нерівностей  Лінійні нерівності та їхні системи

А)

(4; 5); б) (5; 8); в) (8; +?); г) немає розв’язків.

6. Скільки цілих чисел є розв’язками системи нерівностей  Лінійні нерівності та їхні системи

А) 1; б) 3; в) 2; г) 0.

Письмові вправи

1. Розв’яжіть нерівність -2,5 ?  Лінійні нерівності та їхні системи ? 1. Відповідь запишіть у вигляді числового проміжку.

2. Розв’яжіть систему нерівностей  Лінійні нерівності та їхні системи

3. Знайдіть область допустимих значень змінної у виразі  Лінійні нерівності та їхні системи.

4. Задумане ціле число. Якщо його збільшити у 2 рази, то дістанемо число, менше за 16. А якщо задумане число збільшити на 4, то воно буде більшим за 10. Перелічіть числа, які можуть задовольняти ці умови.

5. Розв’яжіть нерівність 3x + |x – 1| < 7.

6. При яких значеннях х значення виразу  Лінійні нерівності та їхні системи належить проміжку (-2,5; 1,5] ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Лінійні нерівності та їхні системи - Плани-конспекти уроків по математиці


Лінійні нерівності та їхні системи