Лінія 45″, бісектриса

Лінія 45″, бісектриса – пряма, яка у графічному зображенні моделі економічного зростання показує рівність темпів зростання фактора та зумовленого ним результату; у моделі зростання чистого національного продукту – рівність витрат і доходів.
Лінія 45″, бісектриса