ЛІРИЧНІ ПІСНІ

Урок 14. ЛІРИЧНІ ПІСНІ

Вступ
На попередніх уроках ми дізналися про декілька жанрів української пісенної творчості, а саме – жниварські пісні, жартівливі та колискові. Які з них тобі подобаються найбільше?
Послухай разом із четвертокласниками одну з таких пісень і поміркуй над цим.
Демонстрація пісні “Чом, чом, чом, земле моя”
Аналіз прослуханого твору

Авторами пісні є поетеса Віра Лебедєва та український композитор Денис Січинський, однак цей твір настільки пронизаний народністю, що його можна

віднести до професійних у народному дусі.

Пісня “Чом, чом, чом, земле моя” вирізняється світлим ліризмом і широкою наспівністю, протяжністю. У ній передані почуття любові до рідного краю, гордості за нього.
Розучіть пісню. Зверніть увагу на поєднання рівних четвертних тривалостей із пунктирним ритмом, розподіл дихання на фразу в помірному темпі, протяжний, величний спів.
Розучування пісні “Чом, чом, чом, земле моя”
Караоке. Пісня “Чом, чом, чом, земле моя”

Відомості про особливості жанру ліричних пісень

Твори спокійного, наспівного, поетичного, ліричного

плану відносить до жанру ліричних пісень. Ця музика покликана збагачувати духовний світ людини, прикрашати її повсякденне життя. Якщо простежити весь життєвий шлях людини, починаючи від її народження, то виявиться, що він тісно пов’язаний з ліричними піснями, адже в ньому є і ніжна любов матері до своєї дитини, побажання їй щасливої долі, і любов до рідного краю, краси його природи, і кохання, і розлука, і страждання, спричинені різними подіями.

Ліричні пісні широко співучі, багаті мелодично та ритмічно.
Слухання. Українська народна пісня “Віють вітри…”
Є багато українських народних ліричних пісень.
Деякі з них своїм задушевним характером мелодії навіть подібні до колискових, зокрема пісня “Віють вітри…”.
Послухайте її та поміркуйте над особливостями виконання цього твору.
Слухання. М. Калачевський. “Українська симфонія”. І частина (уривок)
Ми вже знаємо, що інколи композитори у своїх творах використовують мелодії українських народних пісень.
Послухайте, як цей прийом втілений у творчості українського композитора Михайла Калачевського.
Аналіз прослуханого твору

У прослуханому уривкові звуками симфонічного оркестру змальована картина лагідного літнього вечора. Знову ми чуємо мелодію української народної ліричної пісні “Віють вітри…”. На ній побудовано тему головної партії першої частини “Української симфонії” видатного українського композитора Михайла Калачевського.

Поетично й лірично звучить мелодія пісні у вступі симфонії; далі, в головній партії – більш рухливо й збуджено.
Підсумки уроку
Отже, ми сьогодні познайомилися з жанром української ліричної пісні, якій характерна наспівність, поетичність і широта виконання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЛІРИЧНІ ПІСНІ - Плани-конспекти уроків по музиці


ЛІРИЧНІ ПІСНІ