Лістинг

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Лістинг – 1) внесення акцій компанії до списку акцій, що котируються на даній біржі; 2) правила допуску цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі; 3) угода між емітентом і біржею або позабіржовим учасником фондового ринку, відповідно до якої цінні папери емітента приймаються до торгівлі або котирування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Лістинг - Фінансовий ринок


Лістинг