Лізгольд

Лізгольд – купівля нерухомості на умовах оренди, за якої покупець сплачує всю суму за весь термін оренди, але його права на користування цією власністю дещо обмежені порівняно з фрігольдом – купівлею нерухомості на правах повної безтермінової власності.
Лізгольд